Preskoči na sadržaj

Program podrške brdsko-planinskim područjima

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.
 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama. U okviru ovog Programa nisu prihvatljivi projekti koji se financiraju ili se planiraju financirati iz EU fondova, Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. uključujući i ITU mehanizam ili Mehanizma za oporavak i otpornost.

  • Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 100.000,00 EUR s PDV-om.
  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om.
  • Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini. 

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 6. travnja 2023. godine do najkasnije 5. svibnja 2023. godine. 

Cjelokupna dokumentacija za prijavu dostupna je OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave stekle status brdsko-planinskog područja („Narodne novine“, br. 24/19).