Preskoči na sadržaj

JAVNI POZIV za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

Javni poziv
Hrvatska
24.03.2023.
30.04.2023. 23:59

Tekst natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za korisnike Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini. Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za financiranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekata u sklopu programskog razdoblja 2014.-2020.

Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi EU projekata, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog sufinanciranja

Prihvatljiva  područja sufinanciranja sredstvima Programa su sva prihvatljiva područja za financiranje navedena u okviru programskih dokumenata za korištenje:

- sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2021. utvrđenih zakonom o uspostavi institucionalnog okvira  za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. 

- sredstva Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021. utvrđenih Zakonom o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

Pravo podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekata imaju:

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

- pravne ospbe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne  i područne samouprave

- ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

 

Detalje Javnog poziva možete preuzeti OVDJE