Preskoči na sadržaj

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini

Tekst natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade 10. ožujka 2023. godine objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ublažavanja postojećih regionalnih nejednakosti.

Poziv će biti otvoren 32 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicma Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Ukupan iznos sredstava osiguran za provođenje programa iznosi 2.654.456,00 eura (19.999.998,73 kune).

  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.592.673,60 eura (11.999.999,24 kuna).
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.061.782,40 eura (7.999.999,49 kuna).

Prihvatljive aktivnosti su: opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 01. siječnja do 31. listopada 2023. godine.

Najviši udjel Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 13.272,28 eura (100.000,00 kuna) s PDV-om. Najviši ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda po Korisniku može iznositi 33.200,00 eura (250.145,40 kuna) s PDV-om.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju potražite OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji  • jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića, donesenim temeljem odredbe članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19 i 57/22.). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom.


  • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave, koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne samouprave.