Preskoči na sadržaj

Natječaj za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023. godini

Tekst natječaja

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2023. godini iz Fonda za udružene turističke zajednice

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstva za 2023. godinu iznosi 2.858,047,00 eura. Minimalna vrijednost projekta je 4.000,00 eura. Iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih sredstava.

 

Sredstva su namijenjena za:

  • Projekte lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno, područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica;
  • Za projekte istraživanja i strateškog planiranja;
  • Za projekte razvoja turističkog proizvoda;
  • Za projekte komunikacije i oglašavanja;
  • Za projekte destinacijskog menadžmenta;
  • Za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU.

Projekte lokalnih i regionalnih turističkih zajednica koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica, sredstva mogu koristiti isključivo za financiranje projekata utvrđenih sporazumom o udruživanju.

Rok za predaju dokumentacije: 20. ožujka 2023. godine do 23,59 sati

Više detalja saznajte na POVEZNICI.

Prihvatljivi prijavitelji


  • lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica;

  • lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili s jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica.