Preskoči na sadržaj

Program podrške regionalnom razvoju za 2023. godinu

Tekst natječaja

Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja se nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina). Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.


Ukupna vrijednost programa iznosi: 1.700.000,00 eura.

Rok za dostavu zahtjeva je do 16:00 sati 24. ožujka 2023. godine. Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se pute emaila: pprr@mrrfeu.hr

Više informacija dostupno je na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-podrske-regionalnom-razvoju/5183

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ako su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.