Icon hamburger

JAVNI POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema programu održivog razvoja lokalne zajednice

Tekst natječaja

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
objavljuje
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) u 2019. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17) stekle status potpomognutog područja, na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sa statusom potpomognutih područja da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2019. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva koje su sastavni dio ovog Poziva.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata, pri čemu se svaki zahtjev dostavlja u zasebnoj omotnici.

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva, obvezno uz naznaku: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“- NE OTVARATI, na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA
Miramarska cesta 22
10000 Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva je 11. ožujka 2019. Pravodobno pristiglim smatrat će se zahtjevi dostavljeni pisarnici do 16:00 sati navedenog dana, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Poziv za iskaz interesa s prilozima (Dodatak A, Dodatak B, Dodatak C, Kriteriji bodovanja projektnih prijedloga), Program i Smjernice za podnositelje zahtjeva dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454