Preskoči na sadržaj

PONOVLJENI JAVNI POZIV za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF-ova projekta “Promocija cjeloživotnog učenja faza II”

Tekst natječaja

Nakon isteka roka za dostavu prijava po Javnom pozivu za angažman ustanova za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini u okviru ESF projekta "Promocija cjeloživotnog učenja faza II" ostala su nepopunjena mjesta u određenim županijama zbog čega se pozivaju ustanove da podnesu prijave (Krapinsko-zagorska županija - dvije ustanove).

Rok za dostavu prijava je 20. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Predmet ovog poziva je angažman 43 ustanove za obrazovanje odraslih u svrhu promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj razini, što uključuje pripremu, organizaciju i provedbu radionica na području regije u kojoj imaju sjedište iii u kojoj obavljaju djelatnost obrazovanja odraslih. Ustanova za obrazovanje odraslih može prijaviti najviše dvije radionice na kojima će sudjelovati najmanje 10 sudionika. Vremenski okvir provedbe radionica je od 17. do 23. travnja 2023. godine. Vrijeme trajanja radionice je 6 sati.  

Poziv je dostupan OVDJE.