Preskoči na sadržaj

Potpora za samozapošljavanje za 2023. godinu

Tekst natječaja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je natječaj za potporu za samozapošljavanje, koja se dijeli u 3 skupine djelatnosti razvrstane po NKD-u:

Skupina – do 15.000,00 EUR

 • Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina – do 10.000,00 EUR

 • Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) Informacije i komunikacije

Skupina – 7.000,00 EUR

 • Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 •  (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom fiksnog iznosa i varijabilnog iznosa.

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja franšiza

 Zahtjev za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.9.2023. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava. Detaljne informacije potražite OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji


 • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.