Preskoči na sadržaj

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija

Tekst natječaja

Svrha poziva je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda.

  • Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 20.12.22, 07:00
  • Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.08.23, 23:59
  • Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“.

Ovaj poziv obuhvaća ulaganja u sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te ulaganja u sustave javne vodoopskrbe u obuhvatu aglomeracija kojima se uz mjere za smanjenje gubitaka vode utječe i na racionalnije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe. Financirat će se ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju sustava javne odvodnje otpadnih voda i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), izgradnju/rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i/ili uređaja za pročišćavanje pitke vode (UPPV)  u okviru programske sastavnice NPOO-a: „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“.

  • Ukupna bespovratna sredstva: 2.372.640.711,00 kn
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 0,00 kn
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.372.640.711,00 kn
  • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

VIŠE INFORMACIJA OVDJE.