Preskoči na sadržaj

KZŽ: Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2023. godinu

28.11.2022. 23:59

Tekst natječaja

Krapinsko-zagorska županija od 2018. godine nosi titulu „Županija-prijatelj djece“. Rezultat je to dugotrajnog truda i kontinuiranog rada za dječju dobrobit. U sklopu istoimenog projekta dodatno će se omogućiti aktivno uključivanje djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini.

Naglašavajući kako su djeca i obitelj u fokusu djelovanja, Krapinsko-zagorska županija objavljuje Javni poziv s ciljem donošenja Participativnog dječjeg proračuna. Takav proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba djece. Uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz Županijskog proračuna naziva se Participativnim proračunom za djecu. Participativnim proračunom lokalna i regionalna samouprava bolje odgovara na stvarne potrebe djece, promiče socijalnu i demokratsku uključenost te osigurava efikasniju potrošnju javnog novca.

CILJEVI POZIVA: 

  • jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka
  • aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna
  • razvoj suradnje i dijaloga
  • direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici

 

U okviru ovog Javnog poziva raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta nije određen, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 20.000,00 kn.

Predlagatelj može od Krapinsko-zagorske županije zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Osim toga, predlagatelj može prijaviti projekt koji će se sufinancirati iz vlastitog ili drugog izvora. U navedenom slučaju predlagatelj je dužan izvor i iznos sufinanciranja prikazati u Obrascu za prijavu projekta. Korisnik dostavlja Izvješće o provedbi koje se sastoji od opisnog i financijskog izvješća, i to u roku od 30 dana računajući od dana završetka provedbe projekta.

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 28. studeni 2022. godine.

Izvorni tekst Poziva dostupan je OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog dječjeg proračuna mogu podnijeti:

  • djeca do 18 godina s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije
  • odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije
  • organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije.