Preskoči na sadržaj

Subvencije školarina u 2022. godini osvajačima medalja

04.11.2022. 23:59

Tekst natječaja

Ministarstvo turizma i sporta na svojim je stranicama objavilo Natječaj za dodjelu subvencija školarina u 2022. godini osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima.

Ministarstvo će subvencionirati školarine prema područjima, a sukladno tome će se dodijeliti sredstva odnosno postoci sufinanciranja kao što je navedeno u nastavku:

Područje A

 • Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima
 • Financijska sredstva predviđena za ovo područje – 200.000,00 kn
 • Postotak sufinanciranja do 90% iznosa ukupne školarine

Područje B

 • Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera
 • Financijska sredstva predviđena za ovo područje – 535.000,00 kn
 • Postotak sufinanciranja do 90% iznosa ukupne školarine

Područje C

 • Subvencije školarina kojima se potiče osposobljavanje za stručne poslove u sportu
 • Financijska sredstva predviđena za ovo područje – 435.000,00 kn
 • Postotak sufinanciranja do 90% iznosa ukupne školarine

Područje D

 • Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na sveučilišnom studiju kineziologije
 • Financijska sredstva predviđena za ovo područje – 210.000,00 kn
 • Postotak sufinanciranja do 80% iznosa ukupne školarine

Područje E

 • Subvencije školarina kojima se potiče obrazovanje na visokim učilištima (ne uključuje studij kineziologije)
 • Financijska sredstva predviđena za ovo područje – 420.000,00 kn
 • Postotak sufinanciranja do 70% iznosa ukupne školarine

Natječaj je otvoren do 4. studenoga 2022. godine, a više informacija možete vidjeti OVDJE.