Preskoči na sadržaj

Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija

26.09.2022.
30.12.2022. 23:59

Tekst natječaja

Provedbom će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava, kao i osigurati ravnomjernu distribuciju medicinskog osoblja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Investicija „Centralno financiranje specijalizacija“ će omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. 

Ukupna bespovratna sredstva: 510.026.740,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 800.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.800.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji mogu podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga po ovome Pozivu. Jedna prijava (projektni prijedlog) može sadržavati jednu ili više specijalizacija. U slučaju da prvom prijavom (projektnim prijedlogom) nije dosegnut maksimalan broj specijalizacija odobren Odlukom ministra zdravstva, Prijavitelj može dostaviti novu prijavu (projektni prijedlog) do maksimalnog broja specijalizacija navedenih u Odluci.
 

Više informacija potražite na linku.

Prihvatljivi prijavitelji

Zdravstvene ustanove navedene u Odluci ministara zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.