Icon hamburger

I. Izmjena javnog poziva javnopravnim tijelima s područja Krapinsko- zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške u 2019. godini

Republika Hrvatska

Tekst natječaja

KLASA: 302-02/19-01/07
URBROJ: 2140-42-04-11-19-56
Krapina, 01.04.2019.

 

U skladu s člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju NN 147/2014 i članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske NN 123/17, NN 118/2018 javna ustanova Zagorska razvojna agencija dana 12.02.2019. godine objavljuje

I. IZMJENU JAVNOG POZIVA

javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije

za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata

u 2019. godini

 

UVODNE ODREDBE

 1. Zagorska razvojna agencija objavila je dana 12.02.2019. godine Javni poziv javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu razvojnih projekata tijela javne vlasti s područja Krapinsko- zagorske županije u 2019. godini. Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu ove Izmjene i čini njezin sastavni dio.

IZMJENE JAVNOG POZIVA

 1. Ovom I. Izmjenom mijenjaju se slijedeće točke Javnog poziva koje sada glase:

Točka 1.

Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu razvojnih projekata tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije. Sredstva za pružanje savjetodavne podrške osigurana su u okviru projekta Znanjem za Europsko zajedništvo- ZeZ II“ financiranog iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć, u skladu s potpisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Točka 2.

Cilj Javnog poziva je pružanje savjetodavne podrške tijelima javne vlasti i/ili javnim ustanovama s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Krapinsko-zagorske županije za pripremu i provedbu projekata od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko-zagorske županije, a koje će Zagorska razvojna agencija pružati temeljem Zakona o regionalnom razvoju kao akreditirani regionalni koordinator.

Točka 3.

Prihvatljivi korisnici za pružanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata za prijavu su javnopravna tijela i/ili javne ustanove s područja županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Krapinsko-zagorske županije.

Točka 4.

Uvjeti prihvatljivosti

 1. za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata:
  1. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,
  2. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju imati spremnu projektno-tehničku dokumentaciju te građevinsku dozvolu ili drugi važeći dokument za ulaganja koja to i zahtijevaju i/ili mora biti u postupku ishođenja
  3. Projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole i/ili akti moraju glasiti na javnopravno tijelo koje podnosi prijavu
 2. za pružanje savjetodavne podrške za provedbu projekata:
  1. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju biti osnovana na području Krapinsko-zagorske županije,
  2. Javnopravna tijela i/ili javne ustanove moraju imati dodijeljene Odluke o dodjeli bespovratne potpore i/ili potpisane Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava  sa nadležnim tijelom koje im je odobrilo potporu

Točka 5.

Prihvatljive aktivnosti su prijava projekata za pružanje savjetodavne podrške za pripremu projekata te njihovu prijavu na natječaje iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020. čiji prijavitelji mogu biti javnopravna tijela i/ili javne ustanove te za provedbu projekata odobrenih iz Fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Sve ostale točke Javnog poziva objavljenog 12.02.2019. godine koje nisu u suprotnosti s ovom I. Izmjenom, ostaju i dalje na snazi.