Preskoči na sadržaj

Javni poziv FZOEU-a za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga

18.10.2022.
31.12.2022. 23:59

Tekst natječaja

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 eura). 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, pri čemu Korisnik može ostvariti sufinanciranje za provedbu Projekta kako slijedi:

  • • do 80% opravdanih troškova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • • do 60% opravdanih troškova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • • do 40% opravdanih troškova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 400.000,00 kuna (53.089,12 eura) za sve opravdane troškove na svim lokacijama.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 18. listopada 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Više o pozivu potražite na linku.

Prihvatljivi prijavitelji

javni isporučitelji vodnih usluga koji:

  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi.