Preskoči na sadržaj

Poziv Urbane agende EU: Ozelenjavanje gradova

Tekst natječaja

Cilj ovog poziva za iskazivanje interesa je odabrati prikladne i motivirane partnere za Tematsko partnerstvo Urbane agende Europske unije (UAEU) za ozelenjavanje gradova.

Predložene podteme relevantne za ozelenjavanje gradova predstavljene su u tablici u na linku za više informacija, te ista daje pregled trenutnog stanja i tematskih uskih grla relevantnih za svaku podtemu i poveznice s okvirima politika EU-a.

Rok za prijave je 16. rujna 2022. godine.

Urbana agenda za EU (UAEU) bavi se urbanim izazovima uspostavljanjem partnerstava između gradova, Europske komisije, drugih institucija i tijela EU-a, nacionalnih vlada i drugih dionika poput nevladinih organizacija. Zajedno razvijaju akcijske planove za:

 • Unaprjeđenje postojeće regulative s obzirom na urbana područja i urbane izazove
 • Podrška i unaprjeđenje inovativnosti i omogućavanje izvora financiranja za urbana područja
 • Dijeljenje i razvijanje znanja (podaci, studije, dobre prakse).

Partnerstvo će predstavljati raznolikost članova na različitim razinama upravljanja.

 • Pristup s više razina i više dionika: prema Amsterdamskom paktu, Partnerstvo će se sastojati od oko 15 do 20 partnera sa svih razina vlasti i iz različitih vrsta organizacija. Kako bi se osigurala reprezentativnost lokalne razine, Partnerstvo će uključivati najmanje pet gradova (urbanih vlasti), te europske i nacionalne krovne gradske organizacije.
 • Veličina gradova: barem jedan 'mali grad' i jedan 'srednji grad' bit će dio Partnerstva. Prema Višegodišnjem radnom programu Ljubljanskog sporazuma, 'ako nijedna mala i srednja urbana uprava nije odabrana u otvorenom pozivu, može uslijediti nominacija malih ili srednjih urbanih uprava. Nominacije DGUM-u mogu predložiti države članice, Odbor regija i URBACT (nakon odobrenja Odbora za praćenje).' Budući da se horizontalni kriteriji neće bodovati, bit će odabrani mali i srednji gradovi s najvišom ocjenom(ima) ocjenjivanja na određenim kriterijima odabira.
 • Geografska ravnoteža: Tijekom procesa odabira, jedan od ciljeva bit će osigurati relativnu geografsku ravnotežu između članova.
 • Prethodno sudjelovanje u UAEU: Prethodno sudjelovanje u UAEU nije potrebno. Odabir bi trebao dati priliku novim gradovima/organizacijama da budu uključeni što je više moguće.
 • Koordinatori: najviše dva, najmanje jedan iz urbane uprave . U iskazu interesa podnositelji zahtjeva trebaju navesti žele li biti uzeti u obzir za ulogu koordinatora.

 

Više informacija saznajte OVDJE

Prijavni obrazac za ozelenjavanje gradova: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UAEUGreeningCitiesTP2022 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi kandidati su:

 • Države članice putem relevantnih ministarstava/agencija na nacionalnoj razini (npr. ministarstva okoliša, agencije za okoliš, itd.).
 • države partneri;
 • Regije i regionalne razvojne agencije
 • Urbane vlasti;
 • europske, nacionalne i regionalne krovne gradske organizacije;
 • Ostali dionici, kao što su:
 • Upravljačka tijela strukturnih fondova EU o gospodarski i socijalni partneri na europskoj i nacionalnoj razini;
 • relevantne agencije i tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini (npr. agencije za zaštitu okoliša, nadležna tijela za urbanizam);
 • institucije visokog obrazovanja i istraživanja;
 • predstavnici privatnog sektora