Preskoči na sadržaj

Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2022. godini

Tekst natječaja

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2022. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici. Programom popularizacije znanosti ne smatraju se znanstveni ili znanstvenostručni skupovi (konferencije, kongresi, simpoziji, susreti, skupovi, savjetovanja i sl.) i škole te aktivnosti povezane sa znanstveno-izdavačkom djelatnošću.

 

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu RH u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini program popularizacije znanosti.

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 30. lipnja 2022. godine. Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se u četvrtak, 30. lipnja 2022. godine, u 16.00 sati.

Detalji natječaja dostupni su OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.