Preskoči na sadržaj

Program ulaganja u zajednicu

20.06.2022. 23:59

Tekst natječaja

Program ulaganja u zajednicu potiče na jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi su troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak opremanja građevina fiksnom opremom, trošak PDV-a. 

Najviši iznos koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 200.000,00 kuna s PDV-om. 

  • Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om. 
  • Najmanji udio podnositelja zahtjeva u financiranju projekta je 10 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.
  • Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje.

Rok za dostavu zahtjeva je najkasnije do 20. lipnja 2022. godine. 

 

Prijavna dokumentacija dostupna je OVDJE.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici Programa su:

  • a) javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture, kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
  • b) vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.