Preskoči na sadržaj

Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023

17.06.2022. 23:59

Tekst natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.

Svrha natječaja je jačanje prekogranične suradnje škola, razvijanje inovativnih pristupa poučavanju i obrazovanju o europskim vrijednostima te suradnja s učenicima pripadnicima hrvatske manjine u inozemstvu.

Projektne aktivnosti mogu sadržavati razmjenu učenika, posjete, međunarodnu prezentaciju nacionalnih i kulturnih dobara i slično.

VAŽNO:

  • U ovom ciklusu natječaja Ministarstvo ne financira dnevnice učitelja i nastavnika.
  • Na natječaj se ne mogu prijaviti projekti koji već ostvaruju financiranje u sklopu Erasmus+ programa ili nekog drugog programa u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Prijave se upućuju isključivo na prijavnom obrascu u privitku - uz naznaku: „Za natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2022./2023.“ u elektroničkome obliku na adresu: pisarnica@mzo.hr.

Škola može prijaviti samo jedan projekt. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 20.000,00 kn.

Nakon završetka projekta škole Ministarstvu podnose projektno izvješće, uključujući i detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava. Ako se odobrena projektna aktivnost odgodi ili otkaže, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.

Rok za podnošenje prijava je 17. lipnja 2022. godine. 

Kriteriji bodovanja i detaljne informacije dostupne su OVDJE

Dokumenti