Preskoči na sadržaj

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini

Tekst natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade 18. svibnja 2022. objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini.

Cilj Programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena, igrališta i sportskih dvorana dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Ukupan iznos sredstava predviđen za provođenje Programa je 11.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi objekti su: objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.

Prihvatljive aktivnosti su: opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Omjer sufinanciranja: najviši udjel Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50 do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 132/17).

Jedan Prijavitelj podnosi jednu prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića kojemu je osnivač.

U postupku odabira Prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicma Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade odnosno do 17. lipnja 2022. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji

jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (članak 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN, 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19.) i jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojem se odvija djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinica lokalne samouprave.