Preskoči na sadržaj

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)

Tekst natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)“, ukupne vrijednosti 30.000.000,00 kn koji će se sufinancirati u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Poziv je usmjeren ublažavanju najgorih oblika dječjeg siromaštva u vidu podjele obroka u osnovnim školama te predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima subvencioniranja prehrane kojom će školski obrok biti dostupan većem broju djece.

Ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, polaznici su obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 200.000,00 kn, a najviši 1.000.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Poziva su: podjela obroka ciljanoj skupini po utvrđenoj cijeni jednog školskog obroka po učeniku u iznosu od 5,47 kn.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 30. lipnja 2022. godine

 

  • INFORMATIVNA RADIONICA

Dana 3. svibnja  2022. godine s početkom u 10 sati, Ministarstvo održava on-line informativnu radionicu u okviru Poziva 

Cilj informativne radionice je pružiti informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac

 

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 2. svibnja 2022. do 15:00 sati.

U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacija, osigurat će se dodatne on-line radionice. Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni na datu e-mail adresu o svom statusu kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

Detaljne informacije i prijavnu dokumentaciju potražite OVDJE.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području s indeksom razvijenosti ispod 105%.

Obavezni partneri su javne osnovne škole koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave s indeksom razvijenosti ispod 105%, a neobavezni partneri su druga javna tijela koja su osnivači javnih osnovnih škola na području s indeksom razvijenosti ispod 105%.