Preskoči na sadržaj

Poziv na dostavu bespovratnih sredstava u okviru NPOO-a: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

Tekst natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje otvoreni Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ (Referentni broj: C3.1. R1-I1.1).

Predmet (opći cilj): Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova

Svrha (specifični cilj): Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

 

Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim putem u sustavu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO) - na poveznici fondovi.eu, ispunjavanjem i podnošenjem prijavnog obrasca.

Dostava projektnog prijedloga traje od 3. svibnja do 4. srpnja 2022. u 23.59 sati.

 

Ukupna vrijednost prvog poziva iznodi 1.220.000.000 kuna iz NPOO-a (od ukupno 1.620.000.000 kuna iz NPOO-a).

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izgradnja i opremanje matičnog dječjeg vrtića
  • Izgradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića sa ili bez kuhinje
  • Dogradnja i opremanje postojećeg dječjeg vrtića
  • Rekonstrukcija postojeće građevine druge namjene
  • Adaptacija postojećih prostora predškolskih ustanova

Očekivani rezultati s preko 16.000 dodatnih mjesta u dječjim vrtićima.

Cijela prezentacija Poziva dostupna je OVDJE. Sve prezentacije nadolazećih planiranih Poziva u okviru Nacioanlnog plana oporavka i otpornosti dostupne su na stranicama Vlade RH.

Više informacija o Pozivu dostupno je na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji

  • jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20), kao mogući osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Partnerstvo: Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jedinicom lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili osnovnom školom čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i/ili Republika Hrvatska.