Icon hamburger

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini

Tekst natječaja

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je novi natječaj – Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. skupine prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17), odnosno u Krapinsko-zagorskoj županiji prihvatljivi prijavitelji su:

1. Desinić
2. Zagorska Sela
3. Kraljevec na Sutli
4. Budinščina
5. Petrovsko
6. Mihovljan
7. Lobor
8. Mače
9. Kumrovec
10. Gornja Stubica
11. Hrašćina
12. Tuhelj
13. Jesenje
14. Đurmanec
15. Novi Golubovec
16. Pregrada
17. Klanjec
18. Radoboj
19. Sveti Križ Začretje
20. Bedekovčina
21. Zlatar
22. Veliko Trgovišće
23. Marija Bistrica
24. Konjščina
25. Donja Stubica
26. Krapinske Toplice
27. Hum na Sutli
28. Zlatar Bistrica.

Prihvatljive aktivnosti su:
- izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
- izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
- troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
- nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja

Prijave se mogu podnijeti u roku od 30 dana odnosno do 22. ožujka 2019. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2019. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/17).

Više informacija potražite na https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2019-godini/8984