Preskoči na sadržaj

Program podrške brdsko-planinskim područjima

Tekst natječaja

Program podrške brdsko-planinskim područjima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja. 

Prihvatljivi troškovi su:

  • ➢ trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta)
  • ➢ trošak izvođenja radova
  • ➢ trošak usluga nadzora gradnje
  • ➢ trošak opremanja fiksnom opremom (ukoliko nije jedini trošak projekta)
  • ➢ trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo)

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. Jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 1.000.000,00 kuna s PDV-om, s time da se neće financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Provedbeno razdoblje prema Programu je od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 20. siječnja 2022. godine do najkasnije 21. veljače 2022. godine do 16.00 sati.

 

Zahtjev se šalje preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva na adresu:

  • MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
  • Uprava za potpomognuta područja
  • Miramarska cesta 22 10000 Zagreb

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se putem e-maila: ppbpp@mrrfeu.hr, a za savjetodavnu podršku u Zari možete se javiti na: silvija@zara.hr

SMjernice za prijavitelje i prijavni obrasci dostupni su OVDJE

Prihvatljivi prijavitelji

a) jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja

  • - na području Krapinsko-zagorske županije: Lobor, Budinšćina, Novi Golubovec, Jesenje, Đurmanec, Radoboj, Hum na Sutli i Stubičke Toplice.

b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području.