Preskoči na sadržaj

POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. - Financiranje SLUŽBI SPAŠAVANJA za potrebe stanovništva

Tekst natječaja

Predmet ovog Poziva je Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica potresa.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 82.660.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU), s time dai ntenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 •           Grupa 1. Aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

Aktivnosti Grupe 1. obuhvaćaju intervencije službi spašavanja, pružanje humanitarne pomoći i informiranje stanovništva pogođenog potresom.

 •          Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 2. obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

 

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30.04.2022. godine do 12 sati, ovisno što nastupa ranije.

Projektni prijedlog se podnosi putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu:

 • Ministarstvo unutarnjih poslova - Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije
 • Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

 

​​​​​​​Upute za prijavitelje i sva prijavna dokumentacija dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-financiranje-sluzbi-spasavanja-za-potrebe-stanovnistva-nastalih-kao-posljedica-serije-potresa-pocevsi-od-28-prosinca-2020-godine-na-podrucju-gra/

Prihvatljivi prijavitelji


 • Organizacije civilnog društva

 • Javna tijela (ministarstva i agencije)

 • Jedinice lokalne samouprave

 • Jedinice regionalne (područne) samouprave

 • Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

 • Gospodarski subjekti

 • Tijela javne vlasti