Preskoči na sadržaj

POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području PRIJEVOZA

Tekst natječaja

Predmet ovog Poziva je Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020.

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 224.172.882,00 HRK, s time da Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • Grupa 3.: Izvedba radova
  • Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Poziv je otvoren do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 16. svibnja 2022. godine.


Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Upute za prijavitelje i sva prijavna dokumentacija dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-prijevoza-ostecenih-u-potresu-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zup/

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

lokalne/regionalne javne institucije