Preskoči na sadržaj

POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama (ograničeni postupak)

Tekst natječaja

Pozivom će se podupirati provedba obnove i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture oštećene u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje navedene infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 281.209.791,34  HRK.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem ograničenog postupka, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine

Projektni prijedlog se podnosi na:

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
  • Radnička cesta 8010 000 Zagreb

 

Detaljne prihvatljive aktivnosti i troškovi te druge informacije pročitajte u prilogu "Upute za prijavitelje", ok je sva potrebna prijavna dokumentacija dostupna na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-vracanje-u-ispravno-radno-stanje-infrastrukture-i-pogona-u-podrucju-vodoopskrbe-i-upravljanja-otpadnim-vodama-ograniceni-postupak/

Prihvatljivi prijavitelji

Isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području obuhvata poziva pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

Napomena: Prihvatljivi prijavitelji su, sukladno Zakonu o vodnim uslugama, osnovani te su u isključivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave odnosno pravnih osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave.