Preskoči na sadržaj

POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. - Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

Tekst natječaja

Predmet ovog Otv orenog poziva je Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za provedbu mjera neposredne obnove pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla u okviru operacije „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“ na temelju prethodno identificiranih prijavitelja, odnosno šteta ovog tipa, prilikom pripreme aplikacije za FSEU. 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 95.799.407,79 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

  • Grupa 1: Hitne mjere sanacije

Aktivnosti uključuju aktivnosti iz Grupe 2 i Grupe 3 koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim troškovima.

  • Grupa 2: Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti  uključuju provedbu geomehaničkih istraživanja i istražne radove na konstrukcijama i materijalima te pripremu projektno-tehničke dokumentacije. Projektno-tehnička dokumentacija uključuje izradu elaborata, projekta sanacije i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu područja destabiliziranih u potresu sukladno važećim propisima RH koji su na snazi u trenutku provedbe operacija.

  • Grupa 3: Izvedba radova

Aktivnosti  obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje, izvođenje svih potrebnih radova (sanacija erozija, klizišta, vrtača) na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, te provedbu stručnog nadzora radova.

  • Grupa 4: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

 

Poziv se provodi do iskorištenja financijske alokacije, najkasnije do 30.05.2022.

Projektni prijedlog dostavlja se na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

 

Upute za prijavitelje, sva potrebna prijavna dokumentacija i obrasci nalaze se na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/otvoreni-poziv-hitno-obnavljanje-pogodenih-prirodnih-podrucja-kako-bi-se-izbjegli-neposredni-ucinci-erozije-tla-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-m/ 

Prihvatljivi prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu