Preskoči na sadržaj

POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području ZDRAVSTVA

Tekst natječaja

 

Otvoren je Poziv: Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. Poziv se financira sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije. 

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
  • Grupa 3.: Izvedba radova
  • Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
  • Grupa 5.: Promidžba i vidljivost

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 290.000.000,00 HRK.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 1. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu zdravstva, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte,  predajom u pisarnicu tijela na adresu:

  • Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

 

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: potres.fondsolidarnosti@miz.hr

Prijavna dokumentacija i detaljne informacije dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/vracanje-u-uporabljivo-stanje-infrastrukture-u-podrucju-zdravstva-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-zagrebacke-zupanije-grada-zagreba-karlovacke-zupanije-krapinsko-zagorske-zupanije-varazdi/

Prihvatljivi prijavitelji

Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri te domovi zdravlja čiji je osnivač Republika Hrvatska,

Opće i specijalne bolnice čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,

Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,

Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna osoba kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, odnosno ona kojoj je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave