Preskoči na sadržaj

POZIVI ZA POTRESE OD 28.12.2020. - Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva

Tekst natječaja

Predmet ovog Poziva je „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 213.193.413,28 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

  • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
  • Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

 

Prijavna dokumentacija i detaljne informacije dostupne su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/pruzanje-privremenog-smjestaja-potrebitog-stanovnistva-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-zupanije-zagrebacke-zupanije-sisacko-moslavacke-zupanije-karlovacke-zupanije-varazdinske-zupani/

Prihvatljivi prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave