Icon hamburger

Sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju

Tekst natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE GRADNJE PUNIONICA VOZILA NA ELEKTRIČNU ENERGIJU 2019,

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • tijela državne uprave
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
  • trgovačka društva
  • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja)
  • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Javnom pozivu su troškovi gradnje jedne ili više punionica koji su nastali najranije 8. svibnja 2019. godine i to:

  • punionice za električna vozila s tehničkim karakteristikama
  • minimalne ukupne snage punionice: 50kW DC ili 22kW AC, o opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, o za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, o podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike, troškovi obuhvaćaju
  • opremu i radove s puštanjem u pogon, o troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku, troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera.

Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu kao ni troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionice ne predstavljaju opravdane troškove.

Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv, odnosno ukoliko prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Više o pozivu možete pronaći na: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Prihvatljivi prijavitelji