Preskoči na sadržaj

POZIV: Javne potrebe u kulturi u RH za 2022. godinu - zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Tekst natječaja

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

 

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, objavljenim kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvažavajući posljedice dvaju snažnih potresa koji su utjecali na planiranje ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara osobito na području pogođenih potresom, uvrstit će se programi:
 
- zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
- zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
- zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Način predaje: Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice.

Upute za prijavitelje dostupne su na: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2022-godinu-koji-se-odnose-na-zastitu-i-ocuvanje-kulturnih-dobara-rok-31-sijecnja-2022/21696

Rok za prijavu: od 17. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.