Preskoči na sadržaj

Javni poziv za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika

Tekst natječaja

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave filtera ili/i sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u javnom linijskom i povremenom prijevozu putnika (npr. autobusima i dr.) je nabava filtera i/ili filtracijskih sustava koji imaju svrhu sprječavanja širenja povećanih količina alergena, a koji su posljedica klimatskih promjena. 

Sredstva subvencije će se isplaćivati samo za opravdane troškove nabave Filtera i/ili Sustava za pročišćavanje zraka (subvencija se ne odnosi na trošak ugradnje) u vozilima nastale od 1. siječnja 2021. Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa. Razdoblje prihvatljivih troškova i provedbe projekta je od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2022. godine, u kojem trošak mora nastati i biti plaćen.

Zahtjev za sufinanciranje nabave dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 1 O 000 Zagreb 

Sve dokumente i detalje Poziva potražite na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=170 

Prihvatljivi prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava imaju isključivo pravne i fizičke osobe - obrtnici u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu te koje:

- obavljaju javni linijski cestovni prijevoz putnika ili koji obavljaju javni povremeni cestovni prijevoz putnika u unutarnjem i/ili međunarodnom prijevozu unaprijed definirane skupine putnika sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.