Preskoči na sadržaj

Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

Tekst natječaja

Otvoren je Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja u nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik i hibridni pogon) za prikupljanje i prijevoz komunalnog otpada, a s ciljem povećanja zaštite okoliša na razinu koja premašuje norme Unije odnosno povećanja razine zaštite okoliša u nedostatku normi Unije. Provedbom projekata se očekuje smanjenje emisije CO2 i korak prema transformaciji komunalnih poduzeća u Hrvatskoj prema klimatskoj neutralnosti voznog parka, što je u skladu s planom Europske unije Fit for 55, koji za cilj ima smanjenje C02 za 55 % u odnosu na 1990. godinu.

Vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

  • vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon ili pogon na vodik,
  • radni strojevi – čistilice na električni pogon,
  • plovila na električni i hibridni pogon.

 

Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuje se putem dva modela, od kojih prijavitelj odabire isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu i to:

  • MODEL A - prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpore male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom modelu najviše do 1.500.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava 
  • MODEL B - prema ovom modelu koriste se bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele državnih potpora za povećanje zaštite okoliša

 

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za neposredno sufinanciranje je 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi, o čemu će Fond objaviti obavijest na svojoj mrežnoj stranici, gdje možete potražiti sve potrebne informacije o Pozivu: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=171  

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici sredstava su poduzetnici - davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), i to:

  • 1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili
  • 2. pravna ili fizička osoba - obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.