Icon hamburger

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini

Tekst natječaja

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Programu razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini otvoren je do 28. lipnja 2019.godine. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja su:
• Plaže- Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn, Maksimalni iznos potpore: 800.000,00 kn
• Centri za posjetitelje i interpretacijski centri- Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn, Maksimalni iznos potpore: 800.000,00 kn
• Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma- Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn, Maksimalni iznos potpore: 500.000,00 kn, a prijaviti se mogu isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
• Žičare- Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn, Maksimalni iznos potpore: 700.000,00 kn
• Studije održivosti razvoja turizma i privatnog kapaciteta s akcijskim planom- Maksimalni iznos potpore za županije: 200.000,00 kn, tj. do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave, a maksimalni iznos potpore za gradove/općine iznosi100.000,00 kn, tj. do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Prijaviti se mogu isključivo jedinice lokalne samouprave koje su u 2018. godini ostvarile preko 200 000 dolazaka, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave koje su u 2018. godini ostvarile preko 700 000 dolazaka
• Studije upravljanja kvalitetom u turizmu- Maksimalni iznos potpore: 200.000,00 kn, tj. do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave koje se mogu prijaviti.

Predlagatelj može prijaviti jedan projekt iz 1., 2., 3. ili 4. točke Programa i jedan projekt iz 5. ili 6. točke Programa (maksimalno 2 projekta po predlagatelju).

Opći cilj Programa je poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Posebni ciljevi Programa:
• Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda
• Razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
• Primjerenija valorizacija resursa
• Stvaranje nove atrakcijske osnove
• Generiranje novih motiva dolaska
• Ravnomjernija prostorna distribucija potražnje
• Poticanje rasta turističke potrošnje
• Povećanje zadovoljstva gostiju
• Inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine
• Upravljanje posjetiteljima

Ministarstvo sufinancira do 80%, odnosno do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14 i 123/17).

Cjeloviti tekst Programa i natječajna dokumentacija dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva turizma (https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414),a sve informacije mogu se zatražiti isključivo elektroničkom poštom na email adresu: fondzaturizam@mint.hr