Preskoči na sadržaj

Objavljen poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“

Tekst natječaja

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 18.922.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 

  • Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  • Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
  • Grupa 3.: Izvedba radova
  • Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

Detalje natječaja kao i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji


  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje

  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje

  •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje