Preskoči na sadržaj

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

Tekst natječaja

Cilj Poziva za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj u 2022. je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi. Razvoj publike usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.
Epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture, u prethodnoj kao i u ovoj godini donijele su sve izraženiju potrebu strateškog planiranja projekata u svim fazama, posebno u njihovoj provedbi i dostupnosti. Svi prijavitelji upućuju se da predlože programe koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka i mjera, koristeći sve mogućnosti umrežavanja i suradnje. Također, da planiraju i održavaju programe na otvorenom i/ili u alternativnim prostorima u kojima se može osigurati propisan razmak između posjetitelja sukladno epidemiološkim uvjetima.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 50.000,00 kuna.

Rok za predaju dokumentacije je 5.11.2021. godine.

Detalje natječaja kao i upute možete pronaći ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji


  • samostalni umjetnici

  • umjetničke organizacije

  • ustanove u kulturi

  • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske

  • udruge

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

  • ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja