Preskoči na sadržaj

ACF Hrvatska: natječaj za udruge

Tekst natječaja

ACF Hrvatska objavljuje natječaj za srednje projekte.

Ovim Pozivom bit će podržani projekti u trajanju od 12 do 15 mjeseci čija će provedba utjecati na postizanje dugoročnih pozitivnih društvenih promjena u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda. Svi predloženi projekti moraju doprinositi općem cilju Fonda: Ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine i povezanom pokazatelju Broj osoba uključenih u aktivnosti organizacija civilnog društva.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (prema uvjetima navedenima u dokumentu Poziva za prijavu);

  • Grupa 1: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom manjim od ili jednakim 376.650,00 kuna
  • Grupa 2: Organizacije s prosječnim godišnjim proračunom jednakim ili većim od 376.650,01 kuna

Iznos financijske podrške:

  • Grupa 1: 15.000 – 30.000 €
  • Grupa 2: 30.001 – 90.000 €

Najviša stopa bespovratne pomoći: 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Trajanje provedbe projekta: 12-15 mjeseci

Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga: Postupak prijave je dvostupanjski.

  • Projektni sažetak: 30.11.2021. godine u 12:00 (podne po hrvatskom vremenu)
  • Predviđeni rok za podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga: 7.3.2022. (ili mjesec dana nakon što podnositelji prijave dobiju pozivnice za nastavak pripreme i podnošenje cjelovitih projektnih prijedloga)

Svaki prijavitelj može prijaviti samo jedan projektni prijedlog na ovaj Poziv.

Jedna organizacija može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga u ulozi partnera.

Predloženi projekti u okviru ovog Poziva moraju doprinijeti postizanju najmanje jednom od očekivanih učinaka Fonda:

  1. Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
  2. Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
  3. Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman

i najmanje jednom povezanom pokazatelju učinka.

Predloženi projekti moraju uključivati najmanje jednu projektnu aktivnost čija će provedba neposredno doprinijeti postizanju najmanje jednog od očekivanih rezultata Fonda i povezanog/ih pokazatelja u okviru odabranog Učinka.

Dodatno, svi predloženi projekti moraju doprinijeti i postizanju Učinka 4. Povećani kapaciteti i održivost civilnog društva (organizacija i sektora). Projekti moraju uključivati aktivnosti usmjerene na jačanja kapaciteta prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo) za uspješnu provedbu predloženog projekta i/ili za ukupni rad i razvoj organizacija kroz obvezno izdvajanje 13% proračuna za provedbu tih aktivnosti.

U fokusu ovog Poziva su projektne intervencije koje uključuju razvoj i provedbu postojećih i/ili novih aktivnosti, pristupa i metodologije te postizanje rezultata s naglašenim multiplikacijskim učinkom.

Najmanje 50% ukupno dodijeljenih sredstava će biti dodijeljeno organizacijama s nedovoljno razvijenih i depriviranih područja i/ili organizacijama koje rade sa socijalno isključenim i marginaliziranim ciljanim skupinama.

Za dodatne informacije i dokumentaciju posjetite ACF Hrvatska stranice ili se možete obratiti nama na zara@zara.hr

Prihvatljivi prijavitelji

- organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj