Preskoči na sadržaj

ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Tekst natječaja

Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" objavila je V. LAG natječaj, za provedbu tipa operacije 2.1.1. (referentni broj natječaja 21/2.1.1.), verzija 2.0.

ULAGANJA U OPĆE DRUŠTVENU INFRASTRUKTURU I POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO

Svrha: Poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva: 5.482.679,40 HRK

Obuhvat LAG područja (JLS):

I. Općine: Bedekovčina, Bedenica, Bistra, Đurmanec, Gornja Stubica, Jakovlje, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica

II. Gradovi: Donja Stubica, Krapina, Oroslavje, Sveti Ivan Zelina i Zlatar

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 33.000 EUR, a vrijednost projekta 100.000 EUR   (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Prihvatljivi korisnici:

· jedinica lokalne samouprave

· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 27. listopada 2021. godine, a najkasnije do 10. siječnja 2022. godine na adresu: LAG „Zeleni bregi“, Andrije Gredičaka 12A, I.kat, 49 243 Oroslavje.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: lag.zelenibregi@gmail.com 

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca održati će se informativne radionice ukoliko to dopuste epidemiološke mjere u fizičkom obliku, a u suprotnom u virtualnom obliku. Radionice će se održati u periodu od 27. rujna - 08. listopada 2021. godine.

Raspored radionica:

 1. 27.09.2021. - 18:00 sati, Marija Bistrica (Trg Pape Ivana Pavla II, 34, prostorije općine)

 2. 27.09.2021. - 19:00 sati, Jesenje (Gornje Jesenje 103, prostorije općine)

 3. 27.09.2021. - 13:00 sati, Jakovlje ( Ul. Adele Sixta 2, prostorije općine)

 4. 29.09.2021. - 18:30 sati, Đurmanec (Đurmanec 137, prostorije općine)

 5. 30.09.2021. - 17:30 sati, Bedenica (Bedenica 106 e, prostorije umirovljenika)

 6. 30.09.2021. - 17:30 sati, Mihovljan (Mihovljan 48, prostorije općine)

 7. 04.10.2021. - 18:30 sati, Gornja Stubica (Ul. Matije Gupca 4a, kod nogometnog igrališta)

 8. 04.10.2021. - 18:00 sati, Zlatar (Park hrvatske mladeži 2, prostorije grada)

 9. 04.10.2021. - 17:30 sati, Stubičke Toplice (Ul. Viktora Šipeka 16, prostorije općine

10. 06.10.2021. - 18:30 sati, Veliko Trgovišće (Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, prostorije općine)

11. 06.10.2021. - 17:30 sati, Radoboj (Radoboj 34a, Centar za prirodu Zagorje)

12. 08.10.2021. - 17:30 sati, Krapina (Magistratska 30, prostorije grada)

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Za sve ostale informacije i pomoć pri prijavi stojimo na raspolaganju, a kontaktirati možete Dubravku na e-mail adresu: dubravka@zara.hr