Preskoči na sadržaj

Javni poziv ( ZO 10/2021) – OBNOVA POSJETITELJSKE I PLANINARSKE INFRASTRUKTURE

Javni poziv
Hrvatska
02.08.2021.
31.12.2021. 23:59

Tekst natječaja

CILJ ovog Javnog poziva je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.

 

Prihvatljivi korisnici:

  1. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima
  2. Pravne osobe osnovane od RH koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta
  3. Planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova (obavezno partnerstvo s javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem)

 

Prihvatljivi iznos: Najviši zatraženi iznos za financiranje može biti 900.000 kn, do 100% stopa sufinanciranja

Prihvatljivi troškovi: izrada i dorada projektne i druge potrebne dokumentacije za objekte posjetiteljske i planinarske infrastrukture (time će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta iz EU sredstava) – npr. studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, projekt održavanja, projekt unutarnjeg uređenja, elaborat zaštite okoliša, studija utjecaja na okoliš i sl.

Svrha natječaja: Natječaj kojim se su(financira) isključivo izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu/rekonstrukciju planinarskih domova i kuća. Predmetna dokumentacija će biti obavezna za prijavljivanje projekta same obnove na nekom od budućih EU natječaja. Uvjeti za prijavu podrazumijevaju nepostojanje dugovanja prema poreznoj upravi, posjedovanje uporabne dozvole te uredno vlasništvo nad česticom na kojoj se objekt nalazi. Vlasništvo se dokazuje ZK uloškom na kojemu mora biti vidljivo vlasništvo ili da je investitor nositelj prava građenja na toj čestici ili prava služnosti.. Također, prihvatljiv je i ugovor, na temelju kojeg investitor stječe (ili će steći) pravo vlasništva ili građenja.

Rok za podnošenje prijava je 31.12.2021. godine, ili objavom o iskorištenosti sredstava, ukoliko se ona iskoriste prije navedenog datuma.

Više informacija o pozivu možete vidjeti ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji


  1. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima

  2. Pravne osobe osnovane od RH koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta

  3. Planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova (obavezno partnerstvo s javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem)