Preskoči na sadržaj

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

Tekst natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

Temeljni ciljevi su:

  • razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • udruge (koje djeluje u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge).

Prihvatljivi izravni troškovi vezani su uz provedbu projekta, primjerice udio/puni iznos u plaći ili naknadi voditelju/izvoditelju projekta, udio/puni iznos u naknadi vanjskim suradnicima (ugovor o djelu, autorski ugovor i slično), putni izdaci za potrebe obavljanja aktivnosti, troškovi nabave didaktičkog materijala, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, publikacije i tiskani materijal, okrugli stolovi, edukacije.

Prihvatljivi neizravni troškovi su režijski troškovi, usluge komunikacije, troškovi za uredski materijal, usluge knjigovodstva i bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi promidžbe, reprezentacije te ostali troškovi koji su vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti projekta.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 13.500.000,00 kuna. 

  • najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 50.000,00 kuna
  • najveći iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 150.000,00 kuna.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Rok za prijavu na Natječaj je 3. kolovoza 2021. godine.

Potrebnu dokumentaciju i detalje Poziva možete pronaći ovdje.