Preskoči na sadržaj

CEI natječaj za jačanje suradnje i implementaciju ciljeva

Tekst natječaja

Central European Initiative (CEI) objavljuje natječaj za jačanje suradnje zemalja članica CEI i implementaciju CEI ciljeva.

Za aktivnosti planirane u prvoj polovici 2022. (do 30.6.), period moguće prijave je 25.6.2021. - 1.9.2021. u 23:59.

Za aktivnosti planirane u drugoj polovici 2022. (do 31.12.), period moguće prijave je 10.12.2021. - 10.2.2022. u 23:59.
 

Prihvatljivi prijavitelji su javna i privatna tijela (uključujući udruge i međunarodne organizacije) registrirana i sa sjedištem u zemljama članica CEI.

Svaka prijava mora uključivati sudionike iz minimalno 6 zemalja članica CEI.

Moguća je jedna prijava po prijavitelju.

Maksimalno CEI sufinanciranje je 15.000 EUR ili do 50% ukupnih troškova projekta.

Za dodatne informacije posjetite CEI mrežnu stranicu.