Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Program ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenom području

Tekst natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za Program ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenom području.

U cilju sprečavanja nastajanja daljnjih šteta na pokretnim i nepokretnim dobrima sakralne i javne namjene u vlasništvu vjerskih zajednica koja služe za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici, osiguranja nastavka nesmetanog i sigurnog održavanja i zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva za vjerskim i drugim aktivnostima koje provode vjerske zajednice te očuvanju vrijednosti kulturne baštine, provodi se Program ulaganja u infrastrukturu vjerskih zajednica na potresom pogođenim područjima.

PODRUČJE PROVEDBE PROGRAMA: područje Republike Hrvatske na kojem su nastale štete uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA: vjerske zajednice koje djeluju na prihvatljivom području provedbe Programa, vlasnici pokretnog i nepokretnog dobra sakralne i javne namjene.

PRIHVATLJIVE GRAĐEVINE: građevine sakralne i javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja koje služe za zadovoljenje vjerskih, socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba u zajednici.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • Istražni radovi i izrada projektne dokumentacije za provedbu mjera sanacije šteta od potresa;
  • Sanacija šteta od potresa – hitni pripremi radovi, izvođenje radova osiguranja i stabilizacije, sanacija, obnova, popravci i slično;
  • Sanacija šteta na pokretnom dobru;
  • Radovi na uređenju, prilagodbi i osposobljavanju privremenih (alternativnih) prostora koji nisu oštećeni potresom, radi nastavka nesmetanog odvijanja i održavanja aktivnosti korisnika do obnove i sanacije građevina oštećenih potresom.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: trošak izrade projektno tehničke dokumentacije, troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, opremanje građevina, trošak PDV-a.

IZNOS FINANCIRANJA: najviši iznos sredstava po podnositelju: 500.000,00 kuna

Neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna.

ROK ZA PONOŠENJE ZAHTJEVA: 21. lipnja 2021. godine do 16:00 sati.

Detalje Poziva pronađite ovdje.