Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

Tekst natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

SVRHA POZIVA: Svrha Poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

KORISNICI SREDSTAVA: Jedinice lokalne samouprave (JLS)

IZNOS POTPORE PO PROJEKTU: najviše do 1.200.000,00 kn, a kriteriji dodjele su sljedeći:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 21.700.000,00 kn

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI SUFINANCIRANJA: Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na:

  • izradu glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen
  • izvođenje radova, nabavu i ugradnju opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta

ROK ZA PRIJAVU I DOSTAVU ZAHTJEVA: 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenosti predviđenih sredstava

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje gradnje reciklažnog dvorišta.

Detalje natječaja možete pronaći ovdje.

Prihvatljivi prijavitelji


  • jedinice lokalne samouprave