Preskoči na sadržaj
Icon hamburger

Javna nabava

Sukob interesa

Icon pdf
Izjava o postojanju sukoba interesa

Planovi nabave

Icon pdf Icon xls
Plan nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon doc
Plan nabave za 2019. godinu
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Icon pdf Icon xls
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Icon pdf Icon doc
Plan nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon doc
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Peta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Plan nabave za 2021. godinu
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Registar ugovora

Icon pdf Icon doc
Registar ugovora 2018. godina
Icon pdf Icon xls
Registar ugovora 2019. godina
Icon pdf Icon xls
Registar ugovora 2020. godina
Icon pdf Icon doc
Registar ugovora 2021. godina

Jednostavna nabava

Pravilnik o postupcima jednostavne nabave

Icon pdf
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Planovi nabave

Icon xls
Plan nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Icon pdf Icon doc
Plan nabave za 2019. godinu
Icon pdf
Projekt Enter: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Icon pdf
Projekt Enter: Odluka o poništenju postupka
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Icon pdf Icon xls
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Icon pdf Icon doc
Plan nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon doc
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Peta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Plan nabave za 2021. godinu
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Registar ugovora

Icon pdf Icon doc
Registar ugovora 2018. godina
Icon pdf Icon xls
Registar ugovora 2019. godina
Icon pdf Icon xls
Registar ugovora 2020. godina
Icon pdf Icon doc
Registar ugovora 2021. godina

Postupci jednostavne nabave

Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Poziv na dostavu ponude
Icon doc
Projekt Ride&Bike II: Ponudbeni list
Icon doc
Projekt Ride&Bike II: Troškovnik
Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Specifikacije i opis usluge
Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 1
Icon pdf
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 2

Planovi i izvješća

Financijsko poslovanje 2018

Icon pdf Icon doc
Financijski plan za 2018. godinu
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.06.2018. godine
Icon pdf Icon doc
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.06.2018. godine
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.09.2018. godine
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 31.12.2018. godine
Icon pdf Icon doc
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2018.- 31.12.2018. godine
Icon pdf Icon xls
Tablice uz bilješke 01.01.2018.- 31.12.2018. godine

Projektne aktivnosti 2018

Icon pdf Icon doc
Izvješće o radu 2018.
Icon pdf Icon doc
Plan rada 2018.

Financijsko poslovanje 2019

Icon pdf
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Icon pdf Icon doc
Financijski plan za 2019. godinu
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.03.2019. godine
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.06.2019. godine
Icon pdf Icon doc
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.06.2019. godine
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.09.2019. godine
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena financijskog plana za 2019. godinu
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.12.2019. godine
Icon pdf Icon doc
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.12.2019.
Icon pdf Icon xls
Tablice uz bilješke 01.01.2019.- 31.12.2019.

Projektne aktivnosti 2019

Icon pdf Icon doc
Izvješće o radu 2019
Icon pdf Icon doc
Izvješće o zapošljavanju 2019
Icon pdf Icon doc
Izvješće o realiziranim edukativnim aktivnostima 2019

Projektne aktivnosti 2020.

Icon pdf Icon doc
Plan rada 2020.
Icon pdf Icon doc
Plan zapošljavanja 2020. godina
Icon pdf Icon doc
Plan edukacija 2020. godina
Icon pdf Icon xls
Financijski plan 2020. godina

Financijsko poslovanje 2020.

Icon pdf Icon xls
Financijski plan 2020, godina
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2020.- 31.03.2020.
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena financijskog plana za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaji 01.01.2020.-30.06.2020. godine
Icon pdf Icon doc
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Icon pdf Icon xls
Ispravak financijskog izvještaja 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Icon pdf Icon doc
Ispravak bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.09.2020. godine
Icon pdf Icon xls
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.07.2020.- 30.09.2020. godine
Icon pdf Icon xls
Druga izmjena financijskog plana za 2020. godinu
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020. godine
Icon pdf Icon doc
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Icon pdf Icon xls
Tablice uz bilješke 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Icon pdf
Realizacija financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko poslovanje 2021.

Icon pdf Icon xls
Financijski plan 2021. godina- Opći dio
Icon pdf Icon xls
Financijski plan 2021. godina- Posebni dio
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2021. - 31.03.2021. godine
Icon pdf Icon xls
Prva izmjena financijskog plana za 2021. godinu
Icon pdf Icon xls
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.01.2021.- 31.03.2021. godine
Icon pdf Icon xls
Financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.06.2021. godine
Icon pdf Icon doc
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.06.2021.
Icon pdf Icon xls
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.04.2021.- 30.06.2021. godine

Projektne aktivnosti 2021.

Icon pdf Icon doc
Plan rada 2021.
Icon pdf Icon doc
Plan zapošljavanja 2021. godina
Icon pdf Icon doc
Plan edukacija 2021. godina

Akti

Statut

Icon pdf
Statut

Strateški plan

Icon pdf Icon doc
Strateški plan do 2020. godine
Icon pdf Icon doc
Strateški plan do 2027. godine

Pravilnik o radu, naknadama i plaćama

Icon pdf
Pravilnik o radu, naknadama i plaćama
Icon pdf
I. Izmjena Pravilnika o radu, naknadama i plaćama
Icon pdf
II. Izmjena Pravilnika o radu, naknadama i plaćama
Icon pdf
III. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
Icon pdf
IV. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
Icon pdf
V. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
Icon pdf
VI. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama

Etički kodeks

Icon pdf Icon doc
Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Icon pdf
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
Icon pdf
I. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Icon pdf
II. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Icon pdf
III. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Icon pdf
IV. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravo na pristup informacija

Icon pdf
Zakon o pravu na pristup informacijama
Icon pdf
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
Icon pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Icon doc
Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama
Icon doc
Obrazac: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Icon doc
Obrazac: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Icon pdf
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Icon pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Icon pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Icon pdf
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o obrazovanju i osposobljavanju za rad

Icon pdf
Pravilnik o obrazovanju i osposobljavanju za rad

Upravno vijeće

Poslovnik

Icon pdf
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije
Icon pdf
I. Izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije

Sjednice

Icon pdf
1. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
1. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
2. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
2. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
3. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
3. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
4. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
4. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
5. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
5. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
6. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
6. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
7. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
7. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
8. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
8. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
9. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
9. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
10. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
10. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
11. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
11. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
12. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
12. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
13. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
13. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
14. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
14. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
15. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
15. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
16. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
16. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
17. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
17. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
18. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
18. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
19. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
19. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
20. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
20. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
Icon pdf
21. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
Icon pdf
21. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik