Strateško planiranje

Strateško planiranje je osobina kreativnog predviđanja problema i pronalaženja rješenja za te probleme, a koji se mogu pojaviti na putu do ostvarenja nekog strateškog cilja, tj. cilja o kojem ovisi opstanak sustava u realnom okruženju. Pri planiranju je potrebno jednako dobro poznavati okruženje i veze sa okruženjem, kao i sam sustav.

(vidi: http://hr.wikipedia.org/wiki/Strate%C5%A1ko_planiranje)

Osnovni cilj strateškog planiranje je jasno utvrditi prirodu i karakter regije i sektora koji ono predstavlja i upravlja razvojem regije u budućnosti. Kroz proces strateškog planiranja jasno utvrđujemo ciljeve, prioritete i strategije razvoja regije i definiramo mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva.

Dakle, strateški plan predstavlja integrirani skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti koji su potrebni kako bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat (često definirano kao misija  i  vizija regije).

Strateški plan obično prati i izrada godišnjih planova rada, koji detaljnije definiraju odgovornost za izvršenje plana, rokove, potrebne resurse i eventualne organizacijske i operativne korake koje je potrebno provesti kako bi se postigli ciljevi definirani planom.

Više o strateškom planiranju

  • Što je strateško planiranje?
  • Strateški dokumenti

Nepoznato o poznatom:

Balanced Scorecard je sustav upravljanja i strateškog planiranja koji pomaže svima u organizaciji razumjeti i raditi na zajedničkoj viziji. Počevši od visoke razine strateškog upravljanja, misija, vizija i ostali elementi planiranja preračunavaju se u željene strateške rezultate. "Stupovi izvrsnosti" svake organizacije ili Strateške Teme izabrani su da se usredotoči napore na strategiju koja je najvažnija za uspjeh. Strateški ciljevi se koriste kako bi dekomponirali strategiju na njene stvarne komponente koje je moguće pratiti pomoću indikatora uspjeha te kako bi prepoznali potencijalne probleme dovoljno rano da ih možemo popraviti.

Konačno, Strateški dokumenti prevode strategije u skup visoko prioritetnih projekata koji se provode da se osigura uspjeh strategije. Sastavni dio strateškog planiranja je određivanje planova i programa koji se mogu realizirati u zadanom budžetu.

Devet je koraka kojim se može provesti sustav upravljanja Balanced Scorecard:

Korak 1. Procjena
Definiranje misije i vizije, definiranje upravljačke strukture
Korak 2. Strategija
Određivanje temeljnih vrijednosti, ciljeva, rezultata
Korak 3. Ciljevi
Detaljan razvoj strateških ciljeva, kombinacija koraka 1. i 2.
Korak 4. Strateška mapa
Prikaz kako se ostvaruju ciljevi, vizija i misija
Korak 5. Definiranje indikatora
Praćenje zadanih indikatora i postizanje rezultata
Korak 6. Inicijative
Skup strateških projekata
Korak 7. Mjerenje uspjeha
Praćenje provedbe strategija
Korak 8. Poravnavanje
Definiranje sektorskih strategija
Korak 9. Ispit
Da li naša strategija djeluje?

Više