Program pripreme i provedbe razvojnih projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je donijelo Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije za 2012. godinu koji je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode, ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).

Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije te pripremi nacionalnih strateških projekata.

Program se financira u iznosu od 30 milijuna kuna sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2012. godini, te projekciji uvećanja tog iznosa u narednim proračunskim godinama.

Program uključuje sljedeće potprograme:

  • Priprema regionalnih razvojnih projeka
  • Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima
    • Modul l. Tehnička pomoć za pripremu projekata
    • Modul ll. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
  • Sufinancirane provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije
  • Priprema nacionalnih strateških projekata
  • Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije

Prilog: