Glavni strateški dokumenti

Ovdje možete pronaći glavne strateške dokumente Krapinsko-zagorske županije.

 

Dokumenti:

1. Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.godine

ODLUKA o dopuni Strategije Krapinsko- zagorske žpanije do 2020. godine 

Strategija razvoja - sažetak

Rezultati konzultacija s partnerskim vijećem

Cjelovita osnovna analiza

Završni izvještaj

Strateška studija utjecaja na okoliš - netehnički sažetak

Strateška studija utjecaja na okoliš

Akcijski plan

Financijski okvir

Komunikacijska strategija

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije 2011-2013

2. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

3. Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije, 2011-2013

4. Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014.-2020.

5. Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije

6.  Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije 2016.-2020

7. Županijski program djelovanja za mlade

8. Županijski program djelovanja za mlade-brošura

9. Programi i planovi energetske učinkovitosti

Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019.godine

Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2017.godinu

10. Strateški dokumenti povezani sa planiranjem socijalnih usluga

Socijalni plan 2014.-2020.

Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. i 2016. godinu