Projekti

ZEZ II

Program: Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020" za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

Trajanje 1.4.2019. - 31.12.2023.
Ukupna vrijednost
projekta
0,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
0,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR