Projekti

ZeZ – Znanjem za Europsko Zajedništvo

Program: „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, Prioritetna os 10: Tehnička pomoć

Nositelji

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Lokacija

Krapinsko - zagorske županija

Trajanje 12.9.2016. - 11.3.2019.
Ukupna vrijednost
projekta
187.855,27 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
159.676,98 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
28.178,29 EUR
Ciljevi

Cilj aktivnosti je ojačati ljudske kapacitete u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim tijelima za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. 

Aktivnosti

Cilj će biti ostvaren kroz provedbu sljedećih pod-aktivnosti vezanih za informiranje i animiranje:

• Informiranje šire javnosti o mogućnostima financiranja iz ESI fondova: o Dani EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji - organizacija tribina na temu EU fondova, predstavljanje indikativog plana objave natječaja, predstavljanje programa transnacionalne suradnje, organizacija sajma projekata;

• Animiranje javnopravnih tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj Krapinsko-zagorske županije za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova - provodit će se kroz otvorene konzultacije i informiranje u minimalnom trajanju od 4 sata mjesečno u raznim jedinicama lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije gdje će zaposlenici Zagorske razvojne agencije organizirati privremeni ured svaki tjedan koji će biti dostupan svim predstavnicima javnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije;

• Koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije s naglaskom na pripremu i provedbu zajedničkih razvojnih projekata koji se mogu financirati iz ESI fondova - uspostava on-line platforme za traženje partnera za projektne prijedloge, stvaranje baze potencijalnih prekograničnih partnera, umrežavanje prijavitelja i razvoj zajedničkih projektnih prijedloga u okviru dostupnih programa;

• Obrazovanje službenika u tijelima lokalne i područne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji te javnopravnim tijelima od interesa za društveni i gospodarski razvoj za pripremu i provedbu projekata financiranih iz ESI fondova; o Upravljanje projektnim ciklusom.

Rezultati

Izlazne komponente aktivnosti su:

• organizirane 3 (jedna godišnje) manifestacija - Tjedan EU fondova u Krapinsko-zagorskoj županiji s minimalno 15 sudionika po događanju / minimalno 5 radionica/okrugli stol/debata/world cafe u okviru jedne manifestacije

• Održano 120 sati animiranja u jedinicama lokalne samouprave u KZŽ

• Upisano minimalno 30 projektnih ideja za traženje partnera na uspostavljenoj platformi

• Minimalno 15 sudionika na radionici za upravljanje projektnim ciklusom / 1 radionica godišnje / ukupno 3 radionice