Projekti

Zagorje ABECEDA Prirode

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Trajanje 31.1.2017. - 30.11.2019.
Ukupna vrijednost
projekta
0,00 EUR
Iznos odobrenih
sredstava iz EU fondova
0,00 EUR
Iznos nacionalnog
sufinanciranja
0,00 EUR
Ciljevi
Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj.
Aktivnosti

1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije

2. Posjetiteljska infrastruktura

3. Edukacija i interpretacija

4. Promidžba i vidljivost

5. Upravljanje projektom i administracija

Rezultati
1. Izrađen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima u ZK Zelenjak - Risvička i Cesarska gora, Natura 2000 Strahinjčica i Centar za prirodu "Zagorje", izrađen Glavni projekt za izgradnju Staze kroz krošnje u značajnom krajobrazu Zelenjak - Risvička gora, izrađen idejni projekt za uređenje Centra za prirodu "Zagorje"
 
2. Uređen i opremljen Centar za prirodnu "Zagorje", izgrađena Staza kroz krošnje u značajnom krajobrazu Zelenjak - Risvička gora, uređene 3 zelene učionice (u Zelenjaku, Radoboju i na Strahinjčici)
 
3. održana edukacija dionika o komunikacijskim vještinama u turizmu (30 sudionika), održane 2 terenske edukacije mladih čuvara prirode (ukupno 96 sudionika), održana edukacija stručnog aktiva biologa i geografa (50 sudionika), izrađen sadržaj i oblikovanje za edukativni materijal za zelene učionice (radni listići), održane 2 terenske edukacije o vrstama i staništima na Strahinjščici (ukupno 100 polaznika)
 
4. izrađena 3 promotivna filma, izdana knjiga u 1000 kom, izrađene 2 brošure (svaka po 1000 kom), izrađen vizualni identitet, 3 objave u stručnim časopisima, izrađena web stranica, provedena 1 novinarska tura (30 sudionika), 1 početna i 1 završna konferencija, 1 predstavljanje investicije u Centru za prirodu "Zagorje", izrađena 2 bannera, izrađen jumbo plakat i zakupljena 4 prostora za jumbo plakat, izrađeni promotivni materijali i 1 trajna ploča